Projecten

Vloerverwarmingverstopt.nl

Lek- en verstoppingsdetectie met thermografische camera

 

Lekkage leidingen

Als uw vloerverwarmingsysteem aan druk verliest dan hebt u wellicht ergens een lek. Als u te lang wacht

om een lek te herstellen zullen de problemen zich snel opstapelen. Hoe sneller het lek is hersteld, hoe beter.

Het achterhalen van de lekkage kan op verschillende manieren. De eenvoudigste en snelste wijze is een

thermografisch onderzoek. Met behulp van een warmtebeeldcamera worden

temperatuurverschillen vastgelegd.

Daar waar de lekkage is zal een duidelijk waarneembare “warme vlek” ontstaan.


 

Leidingen in muren en vloeren zichtbaar maken

Met thermografie kunnen we precies bepalen waar waterleidingen lopen, mits door de leidingen een

temperatuurverschil gaat en de leidingen niet te diep zitten.

Door bijvoorbeeld even de warme en de koude kraan te laten lopen kunnen wij zien waar deze lopen.

Voor vloerverwarming, wandverwarming en betonkernactivering geldt dit ook.

Als er een temperatuurverschil is kunnen wij de leidingen zien.

 


Vloerverwarming controleren op werking

Met een thermografische camera kunenn wij inzicht krijgen in de werking van uw vloerverwarming. Wij kunnen onder andere zien:

  • Of alle groepen even warm worden;
  • Of er verstoppingen zijn;
  • Of alle kleppen goed reageren op de thermostaten;
  • Of de kleppen goed afsluiten.

 

Wij raden altijd aan een halve dag voordat we komen de vloerverwarming uit te zetten (of de thermostaat laag). Hierdoor koelt de vloer goed af waardoor we de scherpste en beste beelden kunnen maken.Verstopte Vloerverwarming

Door het regelmatig spoelen van CV-installaties en vloerverwarming kan men tot 25% besparen op de energiefactuur.

Dit komt omdat er slib op bepaalde plaatsen zal vastlopen waardoor de stroming minder vlot verloopt en de warme ook niet optimaal wordt afgegeven aan de woning.

Slib isoleert namelijk en veroorzaakt verstoppingen waardoor belangrijke onderdelen stuk gaan  (o.a.  pomp). Als specialist van CV- en vloerverwarminginstallaties kennen we dit probleem maar al te goed. Een deel van de klachten van de klanten vindt zijn oorzaak in het voorkomen van slib in de buizen.Enkele indicaties van slib in de leidingen:

• lawaai in de ketel

• vastlopen pompen

• thermostaatkranen die niet meer of slecht functioneren

• verstopte vloerverwamingsslangen (die zijn heel fijn en smal en verstoppen dus gemakkelijk)